Privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere vereniging -groot én klein- voldoen aan de nieuwe privacyregels, voortkomend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als TSOC hebben wij hiervoor het nodige geregeld en hier kun je ons privacybeleid lezen.